Natuurinclusief

Smaakvolle ecologisch geteelde groenten, uit de stad, voor de stad.

Wij telen een grote diversiteit aan salades, groenten, kruiden, eetbare bloemen, microgroenten en kleinfruit voor de Amsterdamse chef-koks die graag met lokale producten uit het seizoen werken. Van een kleurrijke seizoenssalademix tot de knapperige crosne en de ‘gewone’ bospeentjes en heerlijke bietjes, tot de relatief onbekende tomatillo, extra crunchy zomerraapjes, geurende citrus-afrikaantjes, en heerlijk winterse zonnewortel. Het totale productaanbod ligt tussen de 60 en 90 verschillende producten gedurende het hele seizoen.

Om ons aanbod te vergroten werken we samen met andere ecologische en natuurinclusieve telers en producenten in de buurt. Zo maken we het makkelijker om met mooie lokaal geteeld producten te koken

Naast smaak en gezondheid is bio-diversiteit een belangrijk aspect voor ons. Met een grote diversiteit aan bloeiende haagplanten zorgen we voor huisvesting en voeding van een leger aan jaaginsecten, wilde bijen, en andere helpende dieren, die zorgen voor een meer gebalanceerd ecosysteem in de tuin.

Nature inclusive

Tasty vegetables, grown in cooperation with nature, in the city, for the city.

At Groenhartig we grow a large diversity of salads, vegetables, herbs, edible flowers, microgreens and currants for those chef’s in Amsterdam that love to work with local seasonal produce. From salad mixes to crosne. From the humble carrot, to the unknown and more extravagant tomatillo, crunchy Asian turnips, fragrant marigolds and wintery sunchoke. We grow up to 90 different products during the growing season.

We also work together with other nature inclusive eco minded growers and producers in the vicinity. That way we can offer an even more diverse selection, and make it easier to cook with products that are locally grown.

Beside taste and health, we put a lot of energy in promoting the biodiversity on our farm. With the help of flowering hedges and a range of perennial plants, we try to boost the local ecosystem and incorporate as many hunting insects and other helpers in to the garden. They not only contain pests, but we care for a more balanced nutrient base for the product leaving the farm.

De Groenhartig methode

Ons doel is om met het ecosysteem rond onze tuinen te werken. Hierdoor ondersteunen we de gezondheid van het land terwijl we hoogwaardige producten kweken voor onze leden.

Alles begint met de bodem. We gebruiken natuurlijke organische meststoffen en geen synthetische bestrijdingsmiddelen, schimmels of onkruidverdelgers om natuurlijke harmonie te behouden. Op hun beurt voedt het levende systeem de plantengroei en beschermt het tegen ziekten. Het menselijke element is non-invasief, bestaande voornamelijk uit handgereedschap en moeite, met wat gerichte assistentie van een handtrekkertje. Alles wat we telen, blijft binnen onze plaatselijke straal.

Onze bloeiende en eetbare heggen en wilde planten bieden onderdak en voedsel voor insecten en andere dieren, die op hun beurt onze groenten bestuiven en onze plagen verjagen.

We werken hand in hand met andere biologische en natuurgerichte kwekers in Nederland. Zij leveren extra producten voor jouw groentebox voor een beetje extra diversiteit gedurende het jaar.

Eén ding wat we niet hebben, is een biologisch keurmerk. Waarom? We geloven niet dat dit nodig is voor een directe  verbinding met jou. Je bent altijd welkom om langs te komen en een kijkje te nemen – zo kun je onze certificering zijn.

The Groenhartig way

Our goal is to work with the ecosystem surrounding our gardens. In doing so, we support the health of the land while we grow high-quality produce for our members.

Everything starts with the soil. We use natural organic fertilizers, and no synthetic pest-, fungi-, or herbi-cides to maintain natural harmony. In turn, the living system nourishes plant growth and protects  from any disease. The human element is non-invasive, consisting mainly of hand tools and elbow grease and some directed assistence from a two-wheeled tractor for to keeps our backs healthy. Everything we grow remains within our local radius with very little ‘food system’ in between.

Our flowering and edible hedges and wild plants provide shelter and food for insects and other critters, who, in turn, keep our veggies pollinated and our pests under control.

We work hand-in-hand with other organic and nature-inclusive growers in the Netherlands. They provide additional products for your veggie box for a little extra diversity throughout the year.

One thing we don’t have is an organic certification. Why? We don’t believe this is necessary for a direct farm-to-fork connection. You are always welcome to visit and have a look – this way, you can be our certification.