Neem een groenhartig groentepakket

Heb je zin in een wekelijks Groenhartig groentepakket boordevol lokale en ecologisch geteelde groenten, kruiden, fruit en andere seizoenslekkernijen?

Je hebt twee opties:

Bestel een pakket wanneer je wil
(Dan mag je hier klikken)

Of wordt lid van de tuinderij. Dan krijg je elke week een pakket tot het abonnement stopt. Op deze pagina hieronder vind je alle info. Het registratieformulier is helemaal onderaan.

Deze website werkt momenteel een stuk beter op de desktop. We werken aan een update voor de mobiele versie.

Wat krijg je?

Een wekelijkse selectie van lokaal geteelde groenten, kruiden, salades, paddenstoelen, kiemgroenten en fruit.

Het meerendeel van de inhoud wordt door ons geteeld in Amsterdam West. De rest wordt geleverd door andere Nederlandse ecologische boerderijen en tuinderijen. Afhankelijk van de seizoensbeschikbaarheid krijg je een goed samengestelde mix van zowel bekende als eigenaardige gewassen.

Dus of je nu een stevige stamppot maakt met wortelgroenten en oesterzwammen of een frisse knapperige salade met koolrabi en gele vleestomaat, je krijgt altijd het beste van het seizoen.

En natuurlijk een goed gevoel omdat je een lokaal ecologisch initiatief steunt die werkt met levende bodems en biodiversiteit promoot.

Waar kan ik het ophalen?

Je kunt het pakket elke vrijdag of zaterdag ophalen bij een van onze afhaalpunten in Amsterdam. Elk stadsdeel binnen de ring heeft een afhaalpunt in de buurt. En uiteraard kun je ook op de tuinderij terecht.

Wanneer je je aanmeldt voor je pakket onderaan deze pagina, krijg je de optie om je voorkeurs-afhaalpunt te kiezen. We maken alles definitief met je in de welkomstmail.

Welk formaat pakket?

Individueel zomerpakket

 • Ontvang 6-8 soorten groenten, kruiden en af en toe paddenstoelen en/of fruit
 • Voldoende voor een week voor 1 persoon (of 3-5 maaltijden voor 2 personen)
 • Het zomerpakket Individueel kost €22,50 per week (inclusief bezorging naar afhaalpunt)
 • En dus €675,- voor het hele seizoen.

Gezinszomerpakket

 • Ontvang 7-9 soorten groenten, kruiden en af en toe paddenstoelen en/of fruit in grotere maten of porties
 • Voldoende voor 4 tot 5 maaltijden voor een stel of een klein gezin
 • Het Gezins-zomerpakket kost  €33 per week (inclusief bezorging naar afhaalpunt)
 • En dus €990,- voor het hele seizoen.

Een volledige vooruitbetaling wordt ontzettend gewaardeerd. Mocht je liever in drie termijnen betalen is dat ook mogelijk.

Verder moedigen we je aan om je aan te melden voor onze nieuwsbrief onderaan de homepage van onze website, want we delen recept-inspiratie, opslagtips en andere leuke dingen die allemaal gebaseerd zijn op je pakket van die week.

Get a groenhartig veggie box

Fancy a weekly Groenhartig veggie box chock full of local and ecologically grown veggies, herbs, fruit, and other seasonal goodies?

You’ve got two options:

Grab a one-off box whenever you like
(Click here if you do)

Or become a member and get them weekly. Stay on this page to find out how that works. The registration form lives right at the bottom of the page.

This website works a lot better in the desktop version. We’re working on a big overhaul to improve the mobile version.

What is in it for you?

A weekly selection of locally grown veggies, herbs, salads, mushrooms, microgreens, and fruit.

Most of the contents of your box are grown by us in Amsterdam West. The rest is supplied by other ecological farms in the Netherlands. Depending on seasonal availability, you get a well rounded mix of both well-known and quirky crops.

So whether you end up making a hearty stamppot with root veg and oyster mushrooms or a fresh crunchy salad with kohlrabi and yellow tomato, you’ll always get the best of the season.

And a great feeling from knowing you are supporting a local ecological farming initiative that supports biodiversity and living soils.

Where can I pick it up?

You can pick up the box every Friday or Saturday at one of our pickup points across Amsterdam. Wherever you live in the city, your closest pickup point won’t be too far away.

When you register for your box at the bottom of this page, you’ll get an option to choose your preferred pickup point. We’ll finalise everything with you in the welcome email.


Pick your size

Individual summer box

 • Get 6-8 types of vegetables, herbs, and occasionally mushrooms and/or fruit
 • Enough for a week of meals for 1 person(or 3-5 meals for 2 people)
 • The summer Individual box costs €22.50 per week (which includes the delivery to collection point)
 • And therefore €675,- for the whole season.

Family summer box

 • Get 7-9 types of vegetables, herbs, and occasionally mushrooms and/or fruit in larger sizes or portions
 • Enough for 4 to 5 meals for a couple or a small family
 • The summer family box costs €33 per week (which includes the delivery to collection point)
 • And therefore €990,- for the whole season.

An upfront payment is the best way to support our initiative. But if you need to, you can also pay in three installments.

Also, we encourage you to sign up to our newsletter at the bottom of our website homepage, cos we share recipe inspo, storage tips, and other nice things all based upon your box that week.  

De seizoenen

Er zijn twee seizoenen waarvoor je je kunt abonneren: zomer of winter.

Het wekelijkse zomer-groentenabonnement duurt 30 weken van het kalenderjaar. Dat is week 18 tot week 48, of de eerste week van mei tot de laatste week van november.

Het tweewekelijkse winter-groentenabonnement duurt de resterende 22 weken. Dat is week 49 tot week 17, of de eerste week van december tot de laatste week van april.

Je zomerabonnement rolt niet automatisch over in het winterabonnement, en vice versa. Maar je krijgt een melding wanneer we de inschrijvingen voor elk seizoen openstellen via e-mail. Als je nog twijfelt, meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief (scroll naar de onderkant van deze pagina). Je kunt altijd later in het jaar abonneren of wanneer het volgende seizoen begint.

Het is midden in het seizoen! Ben ik te laat?

Nooit! Iedereen kan op elk moment van het jaar een Groenhartig groentepakket abonneren. Je betaalt gewoon het bedrag voor het aantal overgebleven pakketten in dat huidige seizoen.

De welkoms-email

Zodra je het registratieformulier onderaan deze pagina invult en verstuurt, ontvang je een e-mail. Hierin vind je alle informatie die je nodig hebt om de volgende stappen te zetten om je pakket veilig te stellen, inclusief

 • hoe/waar te betalen
 • gedetailleerde informatie over het afhaalpunt
 • een link naar jouw afhaalpunt-WhatsAppgroep.

De WhatsApp-groep is opgezet om je bij te werken wanneer we de pakketten naar jouw afhaalpunt hebben gebracht (of wanneer we daar verwachten te zijn). Het is 100% spamvrij. Alleen het Groenhartig team kan updates sturen.

Doe je mee? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in. We zien je snel!

The seasons

There are two seasons you can subscribe for: summer or winter.

The weekly summer veggie box subscription lasts for 30 weeks of the calendar year. That’s week 18 to week 48, or, the first week of May until the last week of November.

The bi-weekly winter veggie box subscription lasts for the remaining 22 weeks. That’s week 49 to week 17, or the first week of December until the last week of April.

Your summer subscription won’t automatically roll into the winter one, and vice versa. But you’ll get a heads-up when we open up the registrations to each season via email. If you’re still on the fence, sign up to our newsletter for now (scroll to the bottom of this page). You can always subscribe later on in the year or when the following season rolls around.It’s mid-season! Am I too late?

Never! Anyone can subscribe for a Groenhartig veggie box at any time of the year. You just pay the amount for the number of boxes left in that current season.

The welcome email

Once you fill in and send the registration form at the bottom of this page, you’ll get an email. This has all the info you need to make the next steps to secure your box, including

 • how/where to pay
 • more detailed pickup point information
 • a link to your pickup point Whatsapp group.

The Whatsapp group is set up to update you when we’ve delivered the boxes to your collection point (or when we expect to be there). It’s 100% spam free. Only the Groenhartig team can send updates.


Still keen for a box? Fill in the registration form below. We’ll catch you soon!

Registratieformulier

Winterpakket
Kies welk type pakket u wilt.
Het afhaalpunt is in overleg. Het kan zijn dat een afhaalpunt al vol zit. Dus dan zoeken we samen naar een alternatief. Hier vindt u de afhaalpunten: https://groen-hartig.nl/afhaalpunten/

Registration form

Winterbox
Choose which type of box you would like.
If a pickup point happens to be completely full we can try and find a suitable alternative. You can find the pickup points here: https://groen-hartig.nl/afhaalpunten/

Nieuwsbrief / Newsletter