Bestel een groentenpakket

Woon je in Amsterdam of in de omgeving en hou je van lokaal en divers eten?

Dan zul je onze groentenpakketten waarderen.

Wat zit er in?

  • Een gevarieerde selectie lekkernijen elke week.
  • Het resultaat van natuur-inclusieve, ecologische landbouwmethoden.
  • Een nauwe verbinding met de bron van je eten.
  • Regionale, seizoensgebonden producten die zo levendig smaken als dat ze eruit zien.

Probeer een pakket

Om een los pakket te bestellen kun je jezelf uitnodigen voor onze whatsapp community via deze link:

‘Groenhartige groenten’

(of gebruik de QR code hieronder)

Zodra je in de WhatsApp community bent geland, zie je verschillende groepen waar je in kunt.

De namen van elke groep zijn de namen van de ophaalpunten waar je je box kunt krijgen. Check dus welke het dichtst bij jou is en sluit je aan bij die groep. Waar je ook woont in de stad, je dichtstbijzijnde ophaalpunt zal niet ver weg zijn.

‘Als je liever een abonnement neemt, klik hier.’

Als je een kijkje neemt in je ophaalpuntengroep, zul je zien dat we aan het begin van de week de verwachtte inhoud van het pakket en een betaallink plaatsen.

Wanneer je klaar bent om een pakket te proberen, betaal dan via de link in de ophaalpuntengroep die het dichtst bij jou is uiterlijk woensdagavond. Je box zal op vrijdag op dat afhaalpunt geleverd worden met de naam van degene die betaald heeft.

De whatsappgroepen voor de afhaalpunten zijn overigens vrij van spam. Alleen het Groenhartig team kan updates versturen.

Wanneer kan ik het ophalen?

De groentenpakketten worden elke vrijdag tussen 11:00 en 16:00 geleverd bij de ophaalpunten. De eigenaren van deze ophaalpunten kunnen je veggie box voor je bewaren tot hun sluitingstijd op zaterdag, maar het is een stuk handiger als je op vrijdag langskomt. Bovendien zullen je groenten verser zijn 😀

Levering en timing
We zijn ons ervan bewust dat het tijdvenster van 11:00-16:00 vrij groot is, dus op vrijdag updaten we de WhatsApp-groep wanneer we verwachten er te zijn, en nogmaals zodra we de boxen bij het ophaalpunt hebben afgeleverd.

‘Groenhartige groenten’

Neem een rugzak mee
We brengen je groentenpakket altijd in groene inklapbare kratjes. Dus neem een rugzak of boodschappentas mee om je groenten op te halen, want de kratjes moeten bij het ophaalpunt blijven. De afhaalpunten betalen een borg voor deze kratjes en krijgen deze terug zodra we de kratjes weer terugkrijgen. Dit doen we om zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken.

Wat kan ik verwachten?

Een overvloed aan lokaal geteelde groenten, kruiden, salades, paddenstoelen, microgreens en fruit. Elke week weer.

Een groot deel van de inhoud van je pakket wordt door ons geteeld in Amsterdam West. De rest wordt geleverd door andere ecologische boerderijen in Nederland. Afhankelijk van de seizoensbeschikbaarheid krijg je een goed afgeronde mix van zowel bekende als eigenzinnige gewassen.

Dus of je nu een stevige stamppot maakt met wortelgroenten en oesterzwammen, of een frisse knapperige salade met koolrabi en gele tomaat, je krijgt altijd het beste van het seizoen.

Nieuwsbrief
Meld je ten slotte aan voor onze nieuwsbrief hieronder, want we delen recepten, tips voor verwerking en andere leuke dingen gebaseerd op de box van die week.

Grab a one-off box

Are you living in Amsterdam or the surrounding area, and do you like to eat local and diverse?

You’ll love our veggie boxes.

What's in the box?

  • A well-rounded selection of goodies every week
  • The result of nature inclusive, ecological farming methods
  • A close connection with the source of your food
  • Regional, seasonal produce that tastes as vibrant as it looks

Try one out

To order a one-off box, with no strings attached, follow this link to join our Whatsapp community:

‘Groenhartige groenten’

(or use the QR code below)

Once you land in the Whatsapp community, you’ll see different groups you can join. 

The names of each group are actually the names of the pickup points where you can get your box. So check which one is closest to you, and join that group. Wherever you live in the city, your closest pickup point won’t be too far away.

‘If you’d prefer a weekly subscription, click here.’

If you take a peek inside your closest pickup point group, you’ll see that we post the contents of the box with a payment link at the beginning of the week.

When you’re ready to try out a box, just pay via the link in the pickup point group you’ve joined by Wednesday evening at the latest. Your box will arrive at that pickup point on Friday with the name of the person that paid.

All the pickup point Whatsapp groups are spam free, by the way – only the Groenhartig team can send updates.

When can I get my box?

Your veggie box will be delivered to the pickup point every Friday between 11:00 and 16:00. The owners of these pickup points can keep your veggie box for you until their closing time on Saturday at the latest, but it’s 100% more convenient if you pass by on Friday. Also, your veggies will be fresher 😀

Delivery and timing
We’re aware that the time window of 11:00-16:00 is quite large. So on Friday we update the Whatsapp group twice (usually): once with the ETA, and once again when we’ve delivered your box.

‘Groenhartige groenten’

Bring a backpack
We always deliver your veggie box in green fold-up crates. So bring a backpack or a shopping bag to collect your veggies, cos the crates have to remain at the pickup point. The restaurants pay a deposit for these crates and get it back once we get the crates back. We do this to reduce our packaging.

What can I expect?

Every week you get a vibrant abundance of locally grown veggies, herbs, salads, seasonal mushrooms, microgreens, and fruit.

A large portion of the contents of your box are grown by us in Amsterdam West. The rest is supplied by other ecological farms in the Netherlands. Depending on seasonal availability, you get a well rounded mix of both well-known and quirky crops.

So whether you end up making a hearty stamppot with root veg and oyster mushrooms, or a fresh crunchy salad with kohlrabi and yellow tomato, you always get the best of the season.

Get the newsletter
Finally, we encourage you to sign up to our newsletter below, cos we share recipes, storage tips, and other nice things all based upon the box that week.

Newsletter / Nieuwsbrief